Imprint

Imprint
Bayer SRL 

Sos. București – Ploiești nr. 1A, clădirea B, etaj 1, sector 1, 013681 București, România, 
Tel: +40 21 529- 5998
reception_romania@bayer.com
Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030 
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997 
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON